Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Biblioteka szkolna

"Kto czyta, żyje wielokrotnie"  Józef Czechowicz

mgr Joanna Chylińska
mgr Małgorzata Maniewska-Pownuk


Godziny pracy:
 • Poniedziałek M.Maniewska 11:00-14:25
 • Wtorek M.Maniewska 14:20-15.15 J.Chylińska 10:00-14:00
 • Środa M.Maniewska 10:30-14:25
 • Czwartek M.Maniewska 9:35-11:25 (12:15-13:35 LO) J.Chylińska 12:30-14:00
 • Piątek M.Maniewska 8:45-12:45 J.Chylińska 11:30-14:30

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół Sportowych

 1. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca.
 3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 4. Po zagubieniu lub zniszczeniu książki czytelnik musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza pozycję.
 5. Za przetrzymanie książki przewiduje się kary w wysokości "1 okładka przeźroczysta" za tydzień.
 6. Wypożyczone książki należy oddać przed końcem roku szkolnego.
Regulamin czytelni
 1. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. Z czytelni można korzystać w czasie przerw, a także po skończonych lekcjach.
 3. W czytelni można korzystać ze zbiorów księgozbioru podręcznego.
 4. W czytelni można korzystać z czasopism (tygodników, dwutygodników i miesięczników).
 5. Czytelnik może wcześniej poprosić o książkę na dany interesujący go temat po to, aby można było poszukać danych informacji.
 6. W miejsce wyjętych książek wkłada się zakładki po to, aby włożyć książkę w odpowiednie miejsce.
 7. Za niestosowanie się do regulaminu uczeń nie będzie mógł korzystać z czytelni.
 8. W miejsce wyjętych książek wkłada się zakładki po to, aby włożyć książkę w odpowiednie miejsce.
Księgozbiór
  W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących książek. Nasz księgozbiór liczy około 5 000 woluminów.
  W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, albumy malarstwa itp. Mamy też czasopisma, między innymi: Poznaj Świat, Świat Nauki, Młody Technik, Wiedza i Życie, Aura, Zielona Liga, Viktor.

  Książki uporządkowane są w następujących działach: lektury, bajeczki i wierszyki, baśnie, powieści przyrodnicze, powieści obyczajowe, powieści historyczne, poezja i dramat, pedagogiczne, podręczniki.
  Mamy wiele nowych i ciekawych pozycji.


Wzbogacanie księgozbioru
  Księgozbiór biblioteki szkolnej był przestarzały i w złym stanie technicznym. Wiele woluminów, w szczególności przeznaczonych dla najmłodszego czytelnika zostało usuniętych z inwentarza.
  Bibliotekarka czyniła starania o uzyskanie środków finansowych na zakup książek. Wyasygnowaną przez dyrektora kwotę pieniężną przeznaczono na zakup lektur dla liceum, oraz odnawianie i wzbogacanie księgozbioru dla dzieci i młodzieży.
  Starania bibliotekarza wspierane były również przez Samorząd Uczniowski, który przeznaczał części swych zysków z dyskoteki na potrzeby biblioteki. Podejmowane były różne działania zmierzające do wzbogacenia księgozbioru, np. kiermasz świąteczny, prowadzenie sklepiku szkolnego, zbiórka surowców wtórnych.
  Księgozbiór biblioteki jest stale wzbogacany w miarę przyznawanych środków finansowych.
Biblioteka dla uczniów klas 1-3
  Nauczanie zintegrowane korzysta z budynku przy ul. Wolności 392. Biblioteka znajduje się w siedzibie szkoły głównej przy ul.Płaskowickiej 2, toteż nauczyciele nauczania zintegrowanego i ich uczniowie mieli utrudniony dostęp do jej księgozbioru.
  Do 2000 roku nauczyciele nauczania zintegrowanego pobierali zestaw książek z biblioteki szkolnej i we własnym zakresie udostępniali je uczniom.
  W roku szkolnym 2000/2001 podjęte zostały działania zmierzające do utworzenia filii biblioteki szkolnej w budynku zajmowanym przez nauczanie zintegrowane. Zostało wydzielone i przygotowane miejsce dla biblioteki nauczania zintegrowanego. Nauczyciele nauczania wraz z bibliotekarzem przygotowali księgozbiór.
Czytająca szkoła
  Nasza szkoła zgłosiła swój udział w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" w programie "Czytająca szkoła". Koordynatorem programu została Joanna Chylińska. Celem akcji było rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu wspólne spędzanie czasu.
  Akcji towarzyszyły różne imprezy: konkursy czytelnicze, parada postaci bajkowych, konkursy plastyczne, Dzień pluszowego misia.
Internet , Audio-video
  Biblioteka służy dzieciom i młodzieży komputerem z dostępem do Internetu. W sali biblioteki i czytelni jest jeden komputer, z którego uczniowie mogą korzystać na przerwach lub wolnych lekcjach. Biblioteka posiada również możliwość korzystania z DVD.