Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Ważne informacje dla rodziców

 1. Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
  Przewodniczący:
  Zastępca:
  Sekretarz:
  Skarbnik:
  Członek:

  Skład Komisji Rewizyjnej:
  Przewodnicząca:
  Członek:

  Nr konta Rady Rodziców:
  Bank Millennium S.A.
  PL 08 1160 2202 0000 0002 7178 7870

  * Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu.
  Zmienił się również jeden punkt w regulaminie rady rodziców:
  w Rozdziale IV Regulaminu Rady Rodziców dodano punkt w brzmieniu:
  2a.
  Rada Rodziców - w miarę posiadanych środków może dofinansować lub sfinansować potrzebne wyposażenie szkoły lub usługi na rzecz szkoły.

  * Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu z rok 2016/2017.

  * Wszelkie informacje dotyczące Rady Rodziców proszę śledzić w zakładce Rada rodziców oraz w Aktualnościach.

 2. Jeśli Państwa dzieci są świadkami cyberprzemocy powinny niezwłocznie zgłosić to komuś dorosłemu, a co więcej nie przyłączać się do sprawców cyberprzemocy w szkole poprzez wyśmiewanie kogoś czy przesyłanie filmików, zdjęć, wiadomości.
  Jeśli Państwa dzieci doświadczyły cyberprzemocy mogą napisać w tej sprawie pod adres:

  cyberbezpieczni - adres mailowy

  Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:
  * www.dyżurnet.pl,
  * www.ore.edu.pl,
  * www.akademia.nask.pl,
  * www.kursor.edukator.pl,
  * www.saferinternet.pl,
  * www.plikifolder.pl.

 3. Bank informacji o instytucjach oferujących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych

  * Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
  Tel. 32 278 56 70

  * Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Zabrze, ul. 3-go Maja 93a
  Tel. 32 271 19 51

  * Poradnia Zdrowia Psychicznego "Feniks"
  Zabrze, ul. Grunwaldzka 46
  Tel. 32 273 32 12

  * Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień - OPiLU
  Zabrze, Park Hutniczy 6
  Tel. 32 278 11 99

  * Patrol "Lepiej razem niż osobno" (strażnik miejski, policjant, pedagog)
  Tel. 515 191 155
  (Program ten ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.)

 4. Informacje o ubezpieczeniu uczniów w rokszu szkolnym 2017/2018

 5. Procedury szkolne i zarządzenia
 6. * Punktowy system oceniania zachowania - plik pdf
  * Procedura kontroli frekwencji uczniów - plik pdf
  * Inne ważne dokumety szkolne

 7. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - plik pdf

 8. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji - plik pdf

 9. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - plik pdf

 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły - plik pdf

 11. Pedagog radzi - informacje dla rodziców dzieci klas 1-3

 12. Stypendium socjalne WAŻNE!
  Wnioski na stypendium socjalne składa się do 15 września u pedagoga/psychologa szkolnego. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny w 2 ratach.
  Wzór wniosku - do odbioru u pedagoga/psychologa po 1 września br. Oprócz wniosku należy złożyć jeden z dokumentów:
  • zaświadczenie rodziców z pracy o zarobkach (druk u pracodawcy), zaświadczenie z MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) lub
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) lub
  • zaświadczenie o pobieraniu alimentów w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

 13. Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.