Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa klasy 1, 4-8(w budynku przy ul. Płaskowickiej 2)
I-III Liceum (w budynku przy ul. Wolności 406)

11.09.2019: Zebranie informacyjne.
06.11.2019: Konsultacje.
18.12.2019: Konsultacje (poinformowanie o ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas SMS oraz liceum).
08.01.2020: Zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej.
18.03.2020: Zebranie informacyjne, w tym spotkania dotyczące procedur egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego dla klasy III liceum.
13.05.2020: Zebranie podsumowujące rok szkolny (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach rocznych).

Szkoła Podstawowa klasy 2-3 (nauczanie zintegrowane)
12.09.2019: Zebranie informacyjne.
07.11.2019: Konsultacje.
19.12.2019: Konsultacje.
08.01.2020: Zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej.
18.03.2020: Zebranie informacyjne.
13.05.2020: Zebranie podsumowujące rok szkolny.