Category Archives: Tydzień Ziemi

XXV Tydzień Ziemi – reminiscencje


W dniach 22 – 28 kwietnia 2018 r. odbywał się w Zabrzu XXV „Tydzień Ziemi” pod hasłem: „Dopóki Ziemia kręci się…”. Aktywności związanych z obchodami Święta Ziemi było wiele: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe wreszcie zajęcia na terenie Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego. Nasi uczniowie brali udział w: Konkursie na poster pt. „Co z nami będzie…?” – Jakub Warszawski z Vb zajął I miejsce; Konkursie poetyckim: „Jestem człowiekiem…”; Konkursie plastycznym: „Prezent dla przyjaciela”; Warsztatach ekologicznych: […]