17 marca – XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych Świetlik 2020


Konkurs w naszej Szkole odbędzie się 17 marca o godz. 09.00
dla uczniów klas II i III w budynku przy ul. Wolności 392
dla uczniów klas I, IV, VI, VII i VIII w budynku przy ul. Płaskowickiej 2.

Uczestnicy mogą mieć przy sobie czyste kartki do sporządzania notatek i przybory do pisania, wyłącznie w kolorze czarnym. Preferowanym przyborem do pisania jest CZARNY DŁUGOPIS (zaleca się, aby nie stosować flamastrów i pisaków). Nie można używać gumki ani korektora.
Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź do danego zadania. Aby uniknąć pomyłek i ułatwić wypełnianie kart, zezwala się na sporządzanie notatek na kartach z treścią zadań konkursowych.

PAMIĘTAJCIE O DOŚWIADCZENIACH – ZNAJDZIECIE JE NA STRONIE www.swietlik.edu.pl
i PRÓBIE WYPEŁNIENIA KARTY ODPOWIEDZI

Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja dla każdego Poziomu jest następująca:

  • Na Poziomach I i II test trwa 45 minut i obejmuje 18 zadań (6 zadań za 3 punkty, 6 zadań za 4 punkty i 6 zadań za 5 punktów). Za błędną odpowiedź lub nieudzielenie odpowiedzi, uczestnik otrzymuje zero punktów. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 72 punkty.
  • Na Poziomach III i IV test trwa 60 minut i obejmuje 24 zadania (8 zadań za 3 punkty, 8 zadań za 4 punkty i 8 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 128 punktów.
  • Na Poziomach V, VI, VII i VIII test trwa 75 minut i obejmuje 30 zadań (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 40 punktów. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 160 punktów.

W każdym teście około 30% ogólnej liczby zadań dotyczy przeprowadzonych przez uczniów doświadczeń podczas Etapu Przygotowawczego (zgodnie z listą doświadczeń właściwą dla poszczególnych Poziomów w XIII edycji Konkursu)

Koordynator Konkursu: Iwona Soćko

Comments & Responses

Dodaj komentarz