Author Archives: nauczanie

Działania ekologiczne w naszej szkole.


Odżywiamy się zdrowo. Jemy surówki z warzyw uprawianych ekologicznie. Starsi koledzy pokazali nam z jakich źródeł bezpiecznych dla środowiska człowiek może czerpać energię. Dowiadujemy się,  że sposobem na ratowanie Ziemi przed zaśmieceniem jest ograniczenie konsumpcji. Wykorzystujemy odpady w różnych pracach plastycznych i technicznych. W naszej szkole segregujemy śmieci.