Czasowniki zwrotne


Czasowniki zwrotne składają się z czasownika i zaimka zwrotnego, najczęściej w bierniku.
sich interessieren  – interesować się   
sich – zaimek zwrotny –  interessieren – czasownik

  • Do tej grupy należą czasowniki zarówno regularne jak i nieregularne, np. sich anziehen ubierać sięsich ausziehen rozbierać sięsich freuen cieszyć sięsich interessieren interesować sięsich treffen spotykać sięsich waschen myć się.

W zdaniu z szykiem prostym zaimek zwrotny znajduje się po czasowniku:                               
Ich interssiere mich für Sport
Interesuję się sportem.

Forma zaimka zwrotnego sich zależy od osoby (inaczej niż w języku polskim, w którym zaimek zwrotny się jest taki sam we wszystkich osobach).

sich interessieren – interesować się
ich interessiere mich   
du interessierst dich
er/sie/es interssiert sich 
wir interessieren uns 
ihr interessiert euch
sie/Sie interessieren sich

  • Niektóre czasowniki mogą występować zarówno jako czasowniki zwrotne, jak
    i z dopełnieniem w bierniku.

Przykłady:

Marie trifft sich heute mit Leon. Maria spotyka się dzisiaj z Leonem.

Wir interresieren uns für Sport. Interesujemy się sportem.

Comments & Responses

Dodaj komentarz