Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń do XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”


XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” organizowanego przez Akademię Młodych Odkrywców pod honorowym patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres tematyczny: biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, ekologia

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (I – VIII). Uczniowie przygotowujący się do konkursu mają za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku.

Doświadczenia dla poszczególnych grup wiekowych są już opublikowane na stronie internetowej konkursu www.swietlik.edu.pl

Termin konkursu dla wszystkich szkół – 17 marca 2020 r.
Każda grupa wiekowa rozwiązuje inny test jednokrotnego wyboru.

Opłata konkursowa wynosi 10 zł od każdego uczestnika.

Szczegółowe informacje, zadania oraz doświadczenia z poprzednich edycji dostępne są na stronie internetowej konkursu www.swietlik.edu.pl

Zachęcam zainteresowanych uczniów naszej szkoły podstawowej do zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie oraz do uiszczenia opłaty: w kl. I – III u swoich wychowawców, a w klasach IV – VIII u nauczycieli przyrody, biologii do dnia 31 stycznia 2020 r.
Przypominam również o pobraniu u nauczycieli bądź u mnie wzoru oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji XIII Edycji Konkursu.

WAŻNE! Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” zostanie wpisany w 2020 roku do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości do 29 lutego 2020 r.

Koordynator konkursu   Iwona Soćko

Comments & Responses

Dodaj komentarz