Poszukujemy gimnastycznych talentów!


Już dzisiaj (4 marca 2019 r.) rozpoczynają się zajęcia naborowe dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Test sprawności fizycznej odbędzie się 18 marca 2019 r. w godzinach 16.00-18.00.

Comments & Responses

Dodaj komentarz