Program ” Bezpieczna woda”


Program „Bezpieczna Woda” został zainicjowany przez nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 panią mgr Iwonę Ciereszko oraz nauczyciela Zespołu Szkół Sportowych dr Haralda Skubacza. W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 odbyła się trzecia edycja tego przedsięwzięcia. Program składał się z dwóch sesji: na Zalewie Chechło (10.06.2013) prowadzona przez instruktora WOPR Dariusza Nagel oraz druga sesja na pływalni krytej Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu (11.06.2013), którą poprowadził ją ratownik wodny WOPR Bartłomiej Bober.
Treści programu były skierowane do uczniów klas pierwszych i drugich liceum ZSO nr 12, Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu a także dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 19. W programie wzięło udział 50 uczniów.
W czasie zajęć praktycznych uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi elementami ratownictwa. Każdy uczestnik zajęć miał możliwość przećwiczenia technik ratowniczych. Treści zawarte w programie są uzupełnieniem i rozszerzeniem działań szkół nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa uczniów w czasie przebywania nad wodą.
W realizacji programu okazali pomoc: Zespół d/s Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu prezes WOPR Tarnowskie Góry K. Niejodek oraz dyrektor Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu mgr Agnieszka Bober.
 

Comments & Responses

Dodaj komentarz