Przyjmowanie zgłoszeń do X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”


X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” organizowany przez Akademię Młodych Odkrywców pod honorowym patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres tematyczny: biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, ekologia

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (I – VI). Uczniowie przygotowujący się do konkursu mają za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku (doświadczenia zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu po dniu 16 stycznia 2017 r., inne dla każdej grupy wiekowej).

Termin konkursu dla wszystkich szkół – 14 marca 2017r.
Każda grupa wiekowa rozwiązuje inny test jednokrotnego wyboru.

Opłata konkursowa wynosi 8 zł od każdego uczestnika.

Szczegółowe informacje, zadania oraz doświadczenia z poprzednich edycji dostępne są na stronie internetowej konkursu www.swietlik.edu.pl

Zachęcam zainteresowanych uczniów naszej szkoły podstawowej do zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie oraz do uiszczenia opłaty: w kl. I – III u swoich wychowawców, a w klasach IV – VI u nauczycieli przyrody do dnia 12 stycznia 2017 r.
Przypominam również o pobraniu u nauczycieli wzoru oświadczenia rodziców o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji X Edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.

Koordynator konkursu   Iwona Soćko

 

 

 

 

Comments & Responses

Dodaj komentarz