Stypendium szkolne – ważne informacje


Wnioski na stypendium szkolne składa się od 2 września u pedagoga szkolnego.

Wyciągi Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o systemie oświaty oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze znajdują się na stronie www.oswiata.zabrze.magistrat.pl w zakładce stypendia.

Comments & Responses

Dodaj komentarz