Szyk wyrazów w zdaniu.


Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym.

Czasownik stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza  i jaka stoi po nim.

Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem mamy wtedy do czynienia                                                   z szykiem prostym  (PODMIOT + ORZECZENIE).

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater. (Idziemy dzisiaj o 8 do teatru).

Jeśli zaś podmiot występuje po orzeczeniu mówimy wtedy o szyku przestawnym                         (ORZECZENIE + PODMIOT). W szyku przestawnym na pierwszym miejscu stawiamy tą część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić, zaakcentować.

Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater. (Dzisiaj o 8 idziemy do teatru).

Zwróć uwagę na to, że w obu tych zdaniach czasownik występuje na drugim miejscu!

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater.
Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater.
Ins Theater gehen wir heute um 8 Uhr.

Przykłady zdań o szyku prostym:

Ich gehe ins Kino. (Idę do kina).
Wir lernen Deutsch. (Uczymy się niemieckiego).

Przykłady zdań o szyku przestawnym:

Um 7 Uhr gehen wir zur Schule. (O 7 idziemy do szkoły).
Jeden Tag esse ich Obst. (Każdego dnia jem owoce).

Comments & Responses

Dodaj komentarz