Podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018” – nagrodzeni uczniowie


W tegorocznej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł 2018” na terenie Zabrza wzięły udział 44 placówki oświatowe (wśród nich również nasza), ponad 9348 uczniów, 166 nauczycieli oraz 2354 rodziców.
W ramach kampanii młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie różnych umiejętności i zainteresowań. W tym roku w Zabrzu mieliśmy 46 laureatów.
Wśród nich znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:

Milena Bielawska – klasa II a SMS, nauczyciel prowadzący Iwona Soćko
Milena Mielewska – klasa II a SMS, nauczyciel prowadzący Iwona Soćko
Jakub Warszawski – klasa VI b SP 19, nauczyciel prowadzący Dorota Zaborniak – Kaszyca

10 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie  kampanii, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski, Jan Szulik – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu, Łucja Chrzęstek-Bar, radna Rady Miasta Zabrze oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu, policji i straży miejskiej, a także dyrektorzy miejskich placówek oraz szkół. Nagrodzonym uczniom wręczono dyplomy i nagrody.

 

Comments & Responses

Dodaj komentarz