Zebrania rodziców w roku szkolnym 2018/2019


Szkoła Podstawowa klasy 1, 4-8, IIIC Gimnazjum (w budynku przy ul. Płaskowickiej 2)
IIIB Gimnazjum, I-III Liceum (w budynku przy ul. Wolności 406)

12.09.2018: Zebranie informacyjne.
07.11.2018: Konsultacje.
19.12.2018: Konsultacje (poinformowanie o ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas SMS oraz gimnazjum).
16.01.2019: Zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej.
20.03.2019: Zebranie informacyjne, w tym spotkania dotyczące procedur egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego dla klas III gimnazjum oraz egzaminu maturalnego dla klasy III liceum.
15.05.2019: Zebranie podsumowujące rok szkolny (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach rocznych).

Szkoła Podstawowa klasy 2-3 (nauczanie zintegrowane)
Zebrania kl. 2 i 3 Nauczania zintegrowanego odbywają w swoich salach ul. Wolności 392,

13.09.2018: Zebranie informacyjne.
08.11.2018: Konsultacje.
20.12.2018: Konsultacje.
17.01.2019: Zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej.
21.03.2019: Zebranie informacyjne.
16.05.2019: Zebranie podsumowujące rok szkolny.

Comments & Responses

Dodaj komentarz