Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący: Jerzy DOBROWOLSKI
Zastępca: Ewa BARAN-WÓJCIK
Sekretarz: Agnieszka BYKOWSKA
Skarbnik: Marcin DŁUGOSZEWSKI
Członek: Anna GAPIŃSKA-BIELAWSKA

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Mariusz PREJZNER
Członek: Katarzyna IGNATOVA

Comments & Responses

Dodaj komentarz