Monthly Archives: Sierpień 2014

Stypendium szkolne – ważne informacje


Wnioski na stypendium szkolne składa się od 2 września u pedagoga szkolnego. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pdf Oświadczenie – pdf Wyciągi Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o systemie oświaty oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze znajdują się na stronie www.oswiata.zabrze.magistrat.pl w zakładce stypendia.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września o godz. 9.00


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2014 odbędzie się dnia 1.09.2014r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na boisku szkolnym.

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego w gimnazjum – ważne!


Uczniowie klas 1-3 gimnazjum mogą zakupić odpowiednią serię KOMPASS lub KOMPASS NEU.

Konferencja plenarna 29 sierpnia (piątek) o godz. 11.00


Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych zawiadamia wszystkich nauczycieli, że konferencja plenarna odbędzie się 29 sierpnia (piątek) o godz. 11.00.

Dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna 2014/2015


W pliku Dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna 2014/2015 pdf znaleźć można podstawowe informacje: do kogo kierowana jest pomoc, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „wyprawkę szkolną”, jak ubiegać się o pomoc (do kogo należy złożyć wniosek oraz jakie załączniki należy dołączyć). Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.