Monthly Archives: Wrzesień 2015

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym 2015/2016


Zebrania rodziców w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa klasy 4-6, Gimnazjum godz.17.00 (w budynku przy ul. Płaskowickiej 2) Liceum godz.18.30 (w budynku przy ul. Wolności 406)  15.09.2015: Zebranie informacyjne 21.10.2015: Konsultacje, warsztaty dla rodziców, Zebrania informacyjne dla klas 6 i III gimnazjum związane z procedurami egzaminacyjnymi 25.11.2015: Zebrania informacyjne, w tym klasyfikacyjne dla klas licealnych 16.12.2015: Konsultacje (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną) 13.01.2016: Zebranie (podsumowanie I semestru) 16.03.2016: Zebranie dla rodziców klas 6, Konsultacje (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną w kl. […]

Skarbnikowe Gody – informacje dotyczące ubioru


26 września jak co roku, nasi uczniowie będą z dumą reprezentować Zespół Szkół Sportowych na Skarbnikowych Godach, czyli tradycyjnym już świętowaniu urodzin miasta Zabrze. W tym roku tematem przewodnim będą filmy i bajki. Nasi uczniowie wystąpią jako gromada Dalmatyńczyków – liczymy na to, że znacznie przekroczymy liczbę 101 i będzie nas naprawdę sporo  Uśmiech Wszystkich uczniów i nauczycieli prosimy o odpowiednie przebrania, im bardziej czarno-biało-łaciate, tym lepiej. Bazą mają być czarne getry lub spodnie dresowe i białe koszulki, do tego […]

Polisa ubezpieczeniowa dla uczniów


Więcej informacji o polisie można znaleźć TUTAJ.

Harmonogram wydawania posiłków


Klasy 1 SP od godz. 11:30 Klasy 4-6  SP19 i SMS od godz. 12:15 do 12:25 Gimnazjum od godz. 12:25 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nakazuje przestrzegania ustalonych godzin.

Skargi i wnioski


W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych przyjmuje tylko w piątki w godz. od  9.00 do 11.00.

Zebranie rodziców, zebranie Rady Rodziców


Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu informuje, że w dniu 15 września 2015 r. (wtorek) odbędzie się: o godzinie 1500  konferencja, o godzinie 1700 zebranie rodziców, o godzinie 1800 zebranie z Radą Rodziców.

Stypendium szkolne – dodatkowe informacje


Wnioski o stypendium szkolne należy składać od 2 września 2015 do 15 września 2015 u pedagoga szkolnego, ul. Płaskowickiej 2. Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły, dochód na jednego członka rodziny 456 zł. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że z dniem 1 października wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W związku z tym zmienia się […]

Regulamin korzystania z podręczników dotowanych przez MEN


Regulamin korzystania z podręczników dotowanych przez MEN określa zasady wypożyczania i korzystania z podręczników dla uczniów klas 1, 2, 4 szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum. Treść regulaminu.

Stypendium szkolne


Wnioski o stypendium szkolne należy składać od 2 września 2015 do 15 września 2015 u pedagoga szkolnego, ul. Płaskowickiej 2. Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, dochód na jednego członka rodziny 456 zł. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że z dniem 1 października wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W związku z tym zmienia się kryterium dochodowe, które od dnia […]

Dofinansowanie podręczników dla klas III SP


Wnioski z fakturami o dofinansowanie podręczników* dla klas III SP należy składać od 2 września 2015 do 10 września 2015 u pedagoga szkolnego, ul. Płaskowickiej 2. * dofinansowanie dotyczy rodzin gdzie dochód na jednego członka rodziny 574 zł.