Pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych


22 października 2020 roku dzieci z klas pierwszych Szkoły Mistrzostwa Sportowego stały się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Sportowych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku szkolnym uroczystość pasowania na ucznia obchodzona była w specjalnym reżimie sanitarnym: każda z klas świętowała osobno, bez obecności rodziców, dla których z przebiegu uroczystości zostały przygotowane filmy.

Pierwszaki zaprezentowały umiejętności zdobyte w trakcie pierwszych tygodni nauki. Były wierszyki, piosenki, tańce. Okazało się że wszyscy, mimo tremy, dali sobie doskonale radę! Potem w obecności Pani dyrektor, pocztu sztandarowego Szkoły oraz swoich wychowawców i trenerów złożyły uroczyste ślubowanie i olbrzymim piórem zostały pasowane na uczniów.

Po części oficjalnej  przyjęły życzenia oraz upominki ufundowane przez klasowe Rady Rodziców.

Comments & Responses

Dodaj komentarz