Monthly Archives: Marzec 2016

Trening z mistrzem 17 marca 2016r. godz. 16.00-17.30


Szyk wyrazów w zdaniu.


Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym. Czasownik stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza  i jaka stoi po nim. Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem mamy wtedy do czynienia                                                   z szykiem prostym  (PODMIOT + ORZECZENIE). Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater. (Idziemy dzisiaj o 8 do […]

Święto liczby pi w naszej szkole


Trochę nietypowo, bo 15 marca 2016 r. odbędą się w naszej szkole obchody święta liczby Pi. * Regulamin konkursu literackiego * Regulamin konkursu plastycznego

Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens.


sprechen – ( e – i)* sehen – (e – ie)* fahren – (a – ä)* ich spreche sehe fahre du sprichst* siehst* fährst* er/sie/es spricht* sieht* fährt* wir sprechen sehen fahren ihr sprecht seht fahrt sie/Sie sprechen sehen fahren   essen, geben, helfen, nehmen ansehen, fernsehen, lesen laufen, schlafen   sprechen– mówić essen –  jeść geben–  dawać helfen – pomagać nehmen – brać sehen – widzieć ansehen – oglądać fernsehen – oglądać telewizję lesen –  czytać laufen – biegać […]