Category Archives: bezpieczna woda

Program ” Bezpieczna woda”


Program „Bezpieczna Woda” został zainicjowany przez nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 panią mgr Iwonę Ciereszko oraz nauczyciela Zespołu Szkół Sportowych dr Haralda Skubacza. W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 odbyła się trzecia edycja tego przedsięwzięcia. Program składał się z dwóch sesji: na Zalewie Chechło (10.06.2013) prowadzona przez instruktora WOPR Dariusza Nagel oraz druga sesja na pływalni krytej Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu (11.06.2013), którą poprowadził ją ratownik wodny WOPR Bartłomiej Bober. Treści programu były skierowane do uczniów klas […]