Category Archives: podania

Stypendia szkolne – wnioski do 15.09.2018


wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do 15.09.2018 p.42 (pedagog szkolny); kryterium dochodowe wynosi 514, – zł netto na osobę; wnioski do pobrania w gabinecie pedagoga p. 42: Poniedziałek    9:30 – 16:00 Wtorek            12:00 – 16:00   Środa               8:30 – 11:30    13:00 – 16:00 Czwartek          9:30 – 16:00 Piątek              13:00 – 16:00

Stypendium socjalne – wnioski do 15 września


Wnioski na stypendium socjalne składa się do 15 września u pedagoga/psychologa szkolnego. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny w 2 ratach. Wzór wniosku – do odbioru u pedagoga/psychologa po 1 września br. lub na stronie internetowej szkoły. Do wniosku należy załącznik dokumenty z wykazu (ostatnia strona wniosku): Wniosek o stypendium socjalne – pdf

Podania o przyjęcie do szkoły


Podania o przyjęcie do poszczególnych typów szkół: Szkoła Podstawowa nr 19 – Podanie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 19 pdf – Podanie do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 19 pdf Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Podanie do klasy czwartej Szkoły Mistrzostwa Sportowego pdf Gimnazjum nr 19 – Podanie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 19 pdf Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – Podanie do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego pdf ____________________________________________________________ -> Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.