Category Archives: wnioski

Dokumenty dla rodziców


Dokumenty dla rodziców: Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa – plik pdf Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji – plik pdf Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – plik pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły – plik pdf

Stypendium szkolne – ważne informacje


Wnioski na stypendium szkolne składa się od 2 września u pedagoga szkolnego. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pdf Oświadczenie – pdf Wyciągi Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o systemie oświaty oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze znajdują się na stronie www.oswiata.zabrze.magistrat.pl w zakładce stypendia.

Wnioski: wyprawka szkolna i stypendium


Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników – plik pdf Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – plik pdf