Category Archives: rekrutacja

Test sprawności dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I LO


Ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód Opis próby: kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje zwód połączony z rzutem w wyskoku do bramki. Kliknij, aby pobrać przebieg testu sprawności pdf

Zostań uczniem naszej szkoły! Film promocyjny


Nabór dziewcząt do klasy 4 SP


Rekrutacja do liceum


               

Rekrutacja do liceum – Trening z mistrzynią


Film promocyjny Zespołu Szkół Sportowych


Poszukujemy gimnastycznych talentów!


Już dzisiaj (4 marca 2019 r.) rozpoczynają się zajęcia naborowe dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Test sprawności fizycznej odbędzie się 18 marca 2019 r. w godzinach 16.00-18.00.

Informacja Kuratorium Oświaty dla przedstawicieli Rad Rodziców


Zajęcia naborowe dla szkoły podstawowej


Pierwsze zajęcia naborowe dla uczniów klas II i III szkół podstawowych ruszają w poniedziałek – 1 października 2018 o godz. 16:00. Zajęcia odbywają się na hali Pogoń przy ul. Wolności 402. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe. Zajęcia będzie prowadził trener Arkadiusz Kowalski.  

Ważne terminy dla gimnazjalisty


Terminy naboru 18.05.2018 – 18.06.2018 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 22.06.2018 – 26.06.2018 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 06.07.2018 – 06.07.2018 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 13.07.2018 – 13.07.2018 Publikacja list przyjętych Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html ______________________________________